Windsurf

Ørekroken

Ørekroken (av Halvor Torgersen)orekrok S-SW

Ørekroken er kjennt for å være bra for Freestyle og Freeride. Ørekroken er også et nybegynner paradis. Man seiler inne i en skjermet "hestesko" bukt. Super flatt på hver side med antydning til ryddige bølger i midten, og på østsiden av bukta. Det er stå dybde i store deler av Ørekroken. Bukta fungerer best på Syd og Sydvest. På andre retninger må en holde på i sundet eller utenfor. På vestlig retning kan det bli brukbare bølger utenfor bukta. På andre retninger blir det stort sett rotete. ore2

Veien kan være litt vanskelig å finne. Kjør mot Rødshue og ta av første vei til venstre.
Det er fine parkerings- og riggemuligheter på gress som ligger i le for vinden. Vær varsom med hvordan du oppfører deg og hvordan du parkerer nede i båthavnen.

Ørekroken er et populært badested og det er viktig å ikke seile inenfor badebøyene. Men på vindfulle eller kalde dager er det ingen badere der.

 

Regler

Ved lån av foreningens utstyr
Ved bruk av foreningens utstyr må loggboka fylles ut. Loggboka skal fylles ut når du henter utstyret, og strykes ut når det blir levert tilbake. Er noe gått i stykker må det rapporteres til ansvarlig for windsurfing i foreningen.

Krav om Erfaring
Seilere som ønsker å bruke foreningens utstyr må skaffe seg tilstrekkelig erfaring før de seiler på eksponerte steder, traffikerte steder eller i sterk vind. Nybegynnere bør holde seg på steder uten båttrafikk og uten mulighet for å drive til havs.

Værmelding
Seileren skal ha kjennskap til været og temperaturen i vann og luft og ta hensyn til dette når valg av bekledning, seilested og utstyr skal tas.

Krav til utstyr
Alle bruker egnet bekledning (for årstiden) med nødvendig oppdrift. Oppdrift enten gjennom våtdraktens flyteevne eller vest.  Seiler du alene, så husk å gjør en avtale med noen på land om hvor du er og når du kommer på land igjen. Kle deg så du kan svømme hjem uten å bli kald i tilfelle havari.

Rapportering av uforutsette hendelser
Alle hendelser som klart bærer preg av å være uønskede og uforutsette skal rapporteres til styret.
   

Side 4 av 4